Ornamo artikkeli - Sauli Pietikäinen

Haastattelu Ornamo lehdessä

Ornamo haastatteli minua muotoilualan sopimuskäytännöistä. Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta.

Artikkeli löytyy Ornamon lehdestä 3/18.
 

Ote Artikkelista:

Teollisen muotoilijan Sauli Pietikäisen mielestä tärkeintä sopimusneuvotteluissa on saavuttaa erinomainen vuorovaikutuksen taso. Pilarit yhteistyölle luodaan kokonaisvaltaisesta ymmärtämisestä.

Pietikäinen pääsi rakentamaan perusteet projektien hallinnalle opiskeluaikoina Kuopion Muotoiluakatemian Muotoiluforumissa jo seitsemän vuotta sitten, mutta nykyinen työ asiakasprojektien parissa on opettanut paljon sopimusten ja neuvotteluiden kultaisesta keskitiestä.

”Jos kyseessä on tunnin palaveri, 50 minuuttia siitä on asiakkaan kuuntelemista.”

Pietikäisen mukaan liian väljät neuvottelut johtavat laveaan sopimukseen, jossa suunnittelija lopulta häviää taloudellisesti. Jos esimerkiksi iteraatioiden määrää ei ole ennalta sovittu, voi asiakas teetättää korjauksia loputtomasti. Toisaalta kymmenien sivujen pituiset lakitekstit voivat hidastuttaa ostopäätöstä tai pelästyttää asiakkaan kokonaan.

”Helposti tulee ajateltua, että mitä kattavampi sopimus, sen parempi. Monesti asiakkaat saattavat kuitenkin olla pieniä yrityksiä, joilla ei ole lakimiehiä apunaan. Jos laatii liian raskaan sopimuksen, saattaa sabotoida itsensä. Sopimukseen täytyisi laittaa vain olennaiset asiat.”

Mikä sitten on olennaista? Ensinnäkin toinen osapuoli on hyvä saada ymmärtämään heti alussa, että luova työ on aina prosessi, jonka tiimellyksessä suunnittelijasta ja asiakkaasta tulee tiimi. Silloin yhdessä edetään neuvotellen, ei sanellen. Asiakkaalle on hyvä muistuttaa, että suunnittelutyössä jotkut asiat voivat mennä sovitusta poiketen eri tavalla. Avoin keskustelu lisää kuitenkin luottamusta ja yhteisymmärrystä – ja voivathan yllätykset olla myös positiivisia.

…artikkeli jatkuu lehdessä.

Lue koko artikkeli Ornamon nettisivulla tästä linkistä

Artikkelin teksti ja kuvat Jenna Heino / Ornamo

 

1 1720
Sauli Pietikäinen

Jätä vastaus