Muotoilu

Mitä on palvelumuotoilu?

Palvelumuotoilu on perusperiaatteeltaan hyvin yksinkertaista. Siinä kyse on näkökulman vaihdoksesta: Siirrytään yrityksen näkökulmasta loppukäyttäjän näkökulmaan.

Hyvässä palvelumuotoiluprosessissa myös loppukäyttäjä otetaan mukaan suunnitteluun. Näin varmistetaan, että loppukäyttäjän tarve on ymmärretty oikein ja suunniteltava palvelu oikeasti vastaa alkuperäiseen tarpeeseen. Muotoilijalle palvelumuotoilu on luonnollinen lähestymistapa, koska muotoilijan työ lähtee aina käyttäjästä ja käyttäjän näkökulmasta.

Palvelumuotoilu on perusperiaatteeltaan hyvin yksinkertaista. Siinä kyse on näkökulman vaihdoksesta: Siirrytään yrityksen näkökulmasta loppukäyttäjän näkökulmaan.

Palvelumuotoilun tiedonhaussa tarvitaan ammatillisia työkaluja ja menetelmiä. Palvelumuotoilun todellinen haaste on, miten tiedonhaussa saatua tietoa muutetaan palvelukonsepteiksi, -ympäristöiksi ja tuotteiksi. Muotoilijoilla on käytössään erilaisia visuaalisia työkaluja, joilla kokonaisuus saadaan näkymään kaikille projektin osapuolille eri vaiheissa. Tässä taas muotoilijan ammattitaito on tärkeä.

 

0 1511
Sauli Pietikäinen

Jätä vastaus