Blogi kuva

Muotoilija osana yrityksen tuotekehitystä ja monialaista ryhmää

Opinnäytetyössä tarkastellaan valmistuvan teollisen muotoilijan silmin monialaista tiimiä ja yritystä muotoilijan toimintaympäristönä. Opinnäytetyön aineisto muodostuu haastatteluista, seurantaryhmistä, kirjallisuudesta ja kyselystä.

Ammatillinen työkalupakki on ajattelumalli eri alojen ammatillisen osaamisen jäsentämiseen. Ammatillinen työkalupakki jakaa yksilön osaamisen sisältötaitoihin, prosessitaitoihin ja yksilöpiirteisiin. Jako helpottaa taitojen hahmottamista ja selittämistä muille eri yhteyksissä.

Monialaisuuden haasteet muodostuvat ammattialojen erilaisuudesta, organisoinnista sekä yksilötason haasteista.

Monialaisessa tiimityöskentelyssä on olennaista, missä yhteydessä sitä tehdään, miten ryhmä muotoutuu tiimiksi ja miksi töitä tehdään monialaisessa tiimissä, sekä miten oppilaitoksessa toteutettava tiimityöskentely eroaa työelämässä tapahtuvasta tiimityöskentelystä. Monialaisuuden haasteet muodostuvat ammattialojen erilaisuudesta, organisoinnista sekä yksilötason haasteista.

Muotoilu on osa yrityksen kokonaistoimintaa ja tuotekehitysprosessia. Tuotekehitys on nähtävä yrityksen koko toiminnan näkökulmasta eikä pelkästään suunnittelun näkökulmasta. Yhteys asiakkaaseen ja käyttäjään tulee säilyttää kaikissa projektin vaiheissa. Tiimissä kaikkien ei tarvitse tehdä kaikkea, mutta kaikilla on oltava käsitys kokonaisuudesta ja päämäärästä sekä oman osuuden vaikutuksesta kokonaisuuteen. Tiimin työskentelyssä pitää varmistaa, että kaikilla säilyy tietämys projektin kokonaisuudesta kaikissa projektin vaiheissa.

 

Katso koko opinnäytetyö täältä

0 1300
Sauli Pietikäinen

Jätä vastaus