Muotoilupalvelut

Kerro minulle unelmasi niin muotoillaan siitä totta

muotoilun_palvelut_baige_01

Tuotemuotoilu

Muotoilu auttaa erottautumaan myönteisesti laadukkuudella, käytettävyydellä ja uskottavalla ulkomuodolla. Sen avulla säästetään tuotekehityksessä aikaa ja resursseja sekä vähennetään valmistuskustannuksia.

muotoilun_palvelut_baige_02

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilun menetelmillä voidaan kehittää käyttäjän ja palveluntuottajan välistä kommunikointia. Positiivinen palvelukokemus on eduksi palveluntuottajan liiketoiminnalle ja käyttäjän kokemus yrityksestä ja palvelusta paranee.

muotoilun_palvelut_baige_03

Graafinen suunnittelu

Yhtenäinen ja ammattimainen yritysilme luo laadukkaan kuvan yrityksestäsi asiakkaille ja sidosryhmille. Tunnistettavat graafiset toteutukset toimivat tehokkaasti markkinointiviestinnässä ja myynnissä.

muotoilun_palvelut_baige_04

Visualisointi

Hyvin tehdyt visualisoinnit kertovat yrityksesi tai tuotteesi tarinan havainnollisella tavalla. Visualisoinnilla saadaan monimutkaiset ja suuret kokonaisuudet helposti ymmärrettävään ja viestitettävään muotoon.

services-02-1_kuvitus

Stateginen muotoilu

Strateginen muotoilu tuottaa yritykselle liikevoittoa

Strategisessa muotoilussa on kyse yrityksen arvojen ja kokonaiskuvan ymmärtämisestä. Sillä varmistetaan, että halutut asiat välittyvät kaikessa yrityksen toiminnassa ja asiakkaan arvoja sekä elämäntapaa ymmärretään oikein. Strategisen muotoilulla avulla yrityksen tuote- ja palveluportfoliosta saadaan yhdenmukaisia. Tulevaisuuslähtöinen konseptointi on myös osa yrityksen strategista toimintaa, jolla voidaan ennakoida yrityksen asemaa tulevaisuudessa.

Muotoilija osana tuotekehitystä

Muotoilu nopeuttaa ja säästää kustannuksia tuotekehityksessä

Tuotekehityksessä teollinen muotoilija toimii keskeisessä osassa monialaista tiimiä ja luovii suunnittelun, valmistuksen, sekä markkinoinnin välimaastossa. Muotoilija on taitava visualisoimaan ja havainnollistamaan kokonaistilanteita. Muotoilija ymmärtää tuotteen/palvelun ja käyttäjän rajapintaa, pystyy sujuvasti vaihtamaan näkökulmaa ja toimii tiimissä ergonomian, kulttuurin sekä estetiikan asiantuntijana sekä seuraa ajan trendejä.

Muotoilijan vahvuuksia ovat menetelmät, joilla ideoita pystytään testaamaan nopeasti käytännössä. Näin saadaan arvokasta tietoa ideoiden toimivuudesta. Muotoilijalla on hyvät vuorovaikutustaidot ja on perusrooliltaan innokas ideoija. Hänellä on hyvä käsitys projektinhallinnasta, materiaaleista, valmistusmenetelmistä sekä alihankinnasta.

services-03-1_kuvitus

services-01-1_kuvitus3

Mitä hyötyä muotoilusta on?

Muotoilu on investointi, joka maksaa itsensä takaisin

Yrityksille muotoilusta on suoraa taloudellista hyötyä karsimalla valmistuskustannuksia sekä parantamalla valmistusmenetelmiä. Se auttaa erottautumaan myönteisesti laadukkuudella, käytettävyydellä sekä estettisyydellä. Muotoilun avulla pystytään parantaa henkilökunnan viihtyvyyttää, kehittää toimintaa ekologisemmaksi ja ekonomisemmaksi.

Käyttäjille muotoilu on parasta silloin, kun se on luonteva osa ihmisten arkea ja asiat toimivat odotusten mukaisesti ja tuottaa myönteisiä elämyksiä. Muotoilun tulee olla ajatonta, edustaa käyttäjän arvoja, laadukasta, kestävää ja helppokäyttöistä. Muotoilu on oltava osa kestävää kehitystä, ja sen avulla voidaan kehittää tuotteita ja palveluita, jotka kuormittavat ympäristöä vähemmän.

Muotoilun vaikutukset lopputulokseen

Muotoilun hyödyt

muotoilun_hyödyt_baige-2_01

Esteettisyys

Estetiikkalla varmistetaan että tuote/palvelu herättää halutunlaisia mielikuvia ja tunteita käyttäjässä. Kun kokonaisuus on harmoninen ja sen elementit ovat kohdallaan, on se asiakkaiden keskuudessa haluttavampi.

muotoilun_hyödyt_baige-2_02

Käytettävyys

Hyvin muotoiltua tuotetta/palvelua on helppoa ja tehokasta käyttää. Sen käyttö on nopea oppia ja käyttäjä on tyytyväinen käytön sujuvuuteen ja tulokseen, eikä käyttäjä tee turhia virheitä.

muotoilun_hyödyt_baige-2_03

Ergonomia

Ergonomisella suunnittelulla tuotteesta/palvelusta tulee turvallinen sekä miellyttävä käyttää. Tämän avulla vastataan parhaalla mahdollisella tavalla käyttäjän fyysisiin ja kognitiivisiin tarpeisiin lisäten näin ihmisten hyvinvointia.

muotoilun_hyödyt_baige-2_04

Valmistettavuus

Laadukas muotoilu ottaa huomioon tuotteiden valmistettavuuden jo konseptoinnista lähtien. Näin varmistetaan, että tuotteet/palvelut ovat käytännöllisiä toteuttaa ja tuotantokustannukset pysyvät alhaisina.

muotoilun_hyödyt_baige-2_05

Ekologisuus

Muotoilun avulla egologisuus voidaan ottaa tehokkaammin huomioon ja kehittää tuotteita ja palveluita, jotka kuormittavat ympäristöä vähemmän. Kestävää kehitystä voidaan parantaa esimerkiksi valitsemalla käytettävät materiaalit ja valmistumenetelmät oikein.

muotoilun_hyödyt_baige-2_06

Erottuvuus

Hyvällä suunnittelulla yrityksen ja sen tuotteet ja palvelut erottuvat kilpailijoiden tuotteista laadukkuudella. Yrityksen laadukas kokonaiskuva tuo uskollisia ja tyytyväisiä asiakkaita, jotka ostavat mielellään yrityksen palveluita uudelleen.