Alma

Alma

Ideoimme sekä toteutimme konseptitasolle “Palvelurobotti”-driverin ympärille erilaisia käyttöliittymä skenaarioita. Neljästä syntyneestä skenaariosta toteutimme konseptitasolle Alman, joka on henkilökohtainen oppiva assistentti –sovellus. Sovelluksessa mobiililaite skannaa virtuaalista elinympäristöä, ennakoi ja toimii itsenäisesti auttaen käyttäjää arjen eri tilanteissa sekä tiedottaa tarvittaessa tapahtumista.

Alma toimii linkkinä käyttäjän ja Ubi-yksikön välillä. Alma luo ja aktiivisesti muokkaa kalenteria, skannaa ja seuloo postia sekä puheluita, seuraa tapahtumia ja auttaa pitämään nykypäivän tietotulvan järjestyksessä.

Kategoriat : muotoilu,  tuotekonseptointi, prototypointi, visualisointi, 3D-animaatio, video
Taidot : Illustrator, Photoshop, Blender Final Cut Pro, Shake, Soundtrack Pro, Reaper
Tekijät : Sauli Pietikäinen, Wille Hujanen