Kampusvisio 2030

Kampusvisio 2030

Olin mukana luomassa Mikkelin Ammattikorkeakoululle kampusvisiota vuoteen 2030. Vision luomisessa käytimme palvelumuotoilun menetelmiä eri sidosryhmien osallistamiseen. Toteutin myös projektin Kampusvisio 2030 nettisivut, johon projektin tulokset kerättiin kaikkien nähtäville.

Asiakas: Mikkelin ammattikorkeakoulusta – MAMK
Kategoriat : muotoilu, graafinen suunnittelu, nettisivujen suunnittelu
Tekijät : Sauli Pietikäinen