MAMK

Olin mukana luomassa Mikkelin Ammattikorkeakoululle kampusvisiota vuoteen 2030. Vision luomisessa käytimme palvelumuotoilun menetelmiä eri sidosryhmien osallistamiseen. Työssä osallistettiin opiskelijoita, opettajia ja muuta henkilökuntaa.

Asiakas: Mikkelin ammattikorkeakoulusta – MAMK
Kategoriat : muotoilu, palvelumuotoilu, työpajat, osallistaminen
Tekijät : Sauli Pietikäinen, Tilassa, Business Arena