Peltitarvike

Peltitarvike

Peltitarvike Oy valmistaa sadevesijärjestelmiä ja kattoturvatuotteita. Toteutimme yritykselle vuoden kestävän innovaatiohankkeen, jossa kartoitettiin uusia markkinoita ja kehitettiin uusia tuoteideoita.

Olin mukana Tekes-rahoitteisessa kehittämishankkeessa  Managementumin kanssa kehittämässä uusia kattoturvatuotteita yhdessä Peltitarvikkeen ja sen potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Fokukseksi tarkentui rakentamisen aikaisen turvallisuuden parantaminen. Projektissa saatiin aikaan useita konsepteja ja prototyyppejä uusista tuotteista ja palveluista sekä juurrutettua innovaatioprosessi Peltitarvikkeen yrityskulttuuriin.

Asiakas: Peltitarvike Oy
Kategoriat : muotoilu, tuotemuotoilu, tuotekonseptointi, palvelumuotoilu, visioivatuotekonseptointi
Tekijät : Sauli Pietikäinen, Juhana Karhu, Tapani Taskinen