Rammy

Rammy

Rammy Oy -projektissa kehitettiin aloittelevalle yritykselle identiteetti, jonka pohjalta laadittiin brändiohjeisto. Brändiohjeisto mahdollistaa yhtenäisen yrityskuvan syntymisen jo yrityksen alkuvaiheilla. Sen avulla yritys, sen toiminta, palvelut ja tuotteet ovat johdonmukaisia sekä edustavat yrityksen arvoja.

Asiakas: Rammy Oy
Kategoriat : muotoilu, graafinen suunnittelu, yritysilmesuunnittelu
Tekijät : Sauli Pietikäinen, Wille Hujanen